تبلیغات
با استفاده از این فرم براحتی میتوانید مبلغ مورد نظر خود را پرداخت نمایید کافیست مبلغ را به تومان وارد کنید درج ایمیل الزامی نیست و میتوانید بجایدرج ایمیل نام کلاس یا دوره خود را بنویسید . بعد از پرداخت شماره پیگیری را یادداشت و به سرا مراجعه نماییدبرای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با تلفن سرای محله 22433008 تماس حاصل نمایید. مسئول سایت: سیدمهدی شمس 09356535508
مبلغ :
نام :
ایمیل:
موبایل: